افتتاح کارخانه تولید پتروشیمی ایران

ماموریت استقلال

در تاریخ 11 ژوئیه، وزیر انرژی، حمید چیکچین، یک نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی را در نزدیکی ماهان به بهره برداری خواهد رساند. پس از پنج ماه ساخت، نیروگاه خورشیدی با 80 هزار پانل خورشیدی، 36 میلیون کیلووات ساعت انرژی خورشیدی در سال تولید خواهد کرد. این یک قدم بزرگ برای آینده با عرضه انرژی پاک است.